Afrikaans / English

Sekuriteit

Kranspoort-veiligheid

Veiligheidsaangeleenthede in Kranspoort:

Kranspoort is nie vrygespreek van misdaad nie. Gedurende die eerste aantal maande van die Covid 19 inperkings was daar ‘n aantal inbrake waar inbrekers van buite deur die wildheining gekom het.

Die inbrake is dadelik aangespreek deur georganiseerde veiligheidsaksies en opgradering van veiligheidsinfrastruktuur.

Kranspoort se eie buurtwag in samewerking met die plaaslike GPF en ‘n sekuriteitsmaatskappy wat alarmmonitering en gewapende reaksie aan meer as 100 huise bied het bygedra dat daar nou al vir maande nie  binnedringing van buite was nie. Meer as 80  tweerigtingradios maak dit ook moontlik vir die  buurtwag om baie vinnig hulp te kan verleen in geval van nood. Kranspoorters is paraat en daar is ‘n algemene gevoel van veiligheid.