Afrikaans / English

Direksie

Gedragreëls vir die Direkteure en Algemene Bestuurder van Kranspoort Vakansiedorp

Doelwit:


Die Direkteure van Kranspoort Vakansiedorp erken en aanvaar die visie en omvang van hulle pligte volgens die MOI, besigheids en strategiese beginsels. Hulle word vertrou om hul aangewese pligte op ‘n eerlike, verantwoordelike, professionele en ‘n etiese wyse uit te voer. As Direkteure word van hulle verwag om binne die grense van die gesag wat aan hulle toe vertrou is, ingeligte besluite te neem en die beleid uit te voer in die beste belang van Kranspoort Vakansiedorp. Die Raad van Direkteure, insluitend die Algemene Bestuurder, het die volgende gedragsreëls aanvaar en ooreengekom om die beginsels van versorging, verantwoordbaarheid, lojaliteit en goedgesindheid (geloof) te aanvaar en om konflikte van belange te vermy.   

Wynand Pretorius Gholf en Menslike Hupbronne

Wynand.pretorius70@gmail.com 083 2794272

 

 Steve Janse van Rensburg Sekuriteit, Beroepsgesondheid en Veiligheid

svanrensburg00@gmail.com  084 5851690

 

 

Rudi Kruger - Onder-voorsitter, Tegniese Dienste en Spesiale Projekte
rudi.reno@lantic.net 083 3256081

 Johan Cross - Korporatiewe Bestuur

jjcross64@gmail.com 083 7090227

 

Piet Valks - Voorsitter, Skakelbeampte,
Openbare Betrekkinge, Kommunikasie
en Bemarking
pietvalks@gmail.com 083 413 6381


David vd Walt - Wild en Omgewing

dvdw02@gmail.com

082 851 8165

 

 

Dries Lategan - Finansies

dries3.lategan@gmail.com 082 4525171

 

Willem Bruwer - Bates

 2wbruwer@vodamail.co.za 082 5675013

 

 

Theo Hurter Heffings

Theo.hurter01@gmail.com 066 2863232