Afrikaans /

Kuns en Kultuur

 Vonkelvroue doen dit weer

Gedurende die eerste gedeelte van grendeltyd het die flukse Vonkelvroue 9 komberse voltooi. Verlede jaar het ons aan Hospice 11 komberse geskenk en hierdie jaar se skenking gaan aan inwoners van Huis Herfsakker in Groblersdal uitgedeel word. Baie dankie aan almal wat betrokke was. Ek dink ons kan trots voel daarop.

Biblioteek

Nie alle inwoners is daarvan bewus dat die Adminstrasiegebou 'n klein, maar goed toegeruste Biblioteek huisves nie. Meeste boeke in die Biblioteek is skenkings van inwoners wat graag hulle lees ervarings met ander wil deel. Die diens word gratis aangebied en geen lidmaatskap is nodig nie.

Drie van Kranspoort se dames beheer en organiseer die Biblioteek professioneel en effektief. Boeke is per outeur gesorteer en akkommodeer meeste genres.

Biblioteek

Die insamel van boeke en ordelikheid van biblioteek

 

Naam

Van

 Selnommer

 Plek en ure

Custodian 1

Dea

v/d Westuizen

082 465 6409

Kantoor en kantoor ure

Custodian 2

Werda

Cromhout

 082 458 2219

Kantoor en kantoor ure