Afrikaans /

Sport en Ontspanning

 

Mannebraai

 Doel : Manne van Kranspoort kom by mekaar, net soos manne kan.

 

Naam

Van

Selnommer

Organiseerder

Len

Haasbroek

082 903 7889

Tesourier

Len

Haasbroek

082 903 7889

Aantal lede

15

 

Tye van samekoms

Eerste Woensdag van elke maand om 10h00

Koste:

R100 per jaar  met gratis skaapbraai in Desember

Plek

Piekniekterrein

KEK-ondersteuning

Bemarking, skoon terrein en fasiliteite

 

Jukskei-klub:   

Doel:Die daarstel van geriewe en om die speel van  jukskei te beoefen en te bevorder

 

Naam

Van

Selnommer

Voorsitter

Johan

Botha

0763322773

Sekretaris

Hester

Fourie

0825362325

Groep admin (Wup)

Rentia

Botha

0718723145

Penning/m

Hester

Fourie

0825362325

Aantal lede

15

 

Vergaderings

4 x per jaar en ook voor toernooie

Speel tye

Dinsdae en Donderdag 16h30

Plek

Jukskeibane en soos gereël

Koste

R100 per jaar

Projekte

Bou van stoorkamer en lapa (Laer)

KEK-ondersteuning

Instandhouding van bane, ander geriewe en bemarking van die Jukskeiklub

Kaart vereninging:

Doel: Om kaart te speel, hoofsaaklik canesta

 

Naam

Van

Selnommer

Organiseerder

Maggie

Hibbert

0788004977

Groep admin

Maggie

Hibbert

0788004977

Aantal lede

10

Tye van samekoms

Elke Woensdag, 09h30 - 16h30

Plek

Soos gereël, by lede se wonings

Koste

Lede bring verversings vir afsluitingsfunksie in Desember

KEK-ondersteuning

Bemarking van byeenkomste

Woonwaklub:  

Doel : Die reël van van karavaan wegbreke waar lede kamp en saam kan verkeer

 

Naam

Van

Selnommer

Organiseerder

Johan

Botha

076 332 2773

Lid

Dries

Dryer

083 940 6156

Lid

Fonnie

van Vuuren

078 095 4421

Groep admin (Wup)

Rentia

Botha

071 872 3145

Aantal lede

40

 

Vergaderings

Soos verlang en voor wegbreke

Plek

Soos gereël, landswyd

Woemas:  

Doel: Die reël van 'n verskeidenheid van funksies vir lede asook die insameling van fondse vir die daarstelling van bates tot voordeel van die gemeenskap.

 

Naam

Van

Selnommer

Organiseerder

Fonnie

Van Vuuren

078 095 4421

Groep admin Wup

Rentia

Botha

0718 723 145

Penningmeesteres

Rentia

Botha

0718 723 145

Avertensie borde

Pita

Van Vuuren

082 4106 331

Aantal lede

 

Tye van samekoms

Soos gereel deur groep

Plek

Raasblaar-saal of soos gereël

Koste

Geen

Hulp benodig van KEK

Hulp per funksie (adhoc) en bemarking

Maraton Waterpunt:  

Doel : Verskaf en beman waterpunt aan Loskop-marahton se deelnemers

 

Naam

Van

Selnommer

Organiseerder

Hennie

Pieterse

083 629 1142

Groep admin Wup

Hendriëtte

Pieterse

082 565 5159

KEK

Willie

Marais

082 925 4326

Aantal helpers

60  (10 van KEK)

Vergaderings en plek:

Vergaderings vanaf einde Januarie 2018     Plek: TBA

KEK-ondersteuning

Aksies soos bespreek tydens vergaderings: Sluit in: tent, stoele ,tafels, gazebo's, braaier,borge ens.