Afrikaans / English

Direksie

Johan Cross - Voorsitter, Korporatiewe Bestuur jjcross64@gmail.com  083 709 0227


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rudi Kruger - Onder-voorsitter, Tegniese Dienste en Spesiale Projekte
rudi.reno@lantic.net  083 325 6081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Janse van Rensburg Sekuriteit, Beroepsgesondheid en Veiligheid 

svanrensburg00@gmail.com  084 585 1690

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David vd Walt - Wild en Omgewing dvdw02@gmail.com  082 851 8165
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Hurter Heffings en lederegister  Theo.hurter01@gmail.com 066 286 3232

 
  
 
 
 
 
 
Wynand Pretorius Gholf en Menslike Hupbronne  Wynand.pretorius70@gmail.com 083 2794 272
 
 
 
 
 
 
Dries Lategan Finansies dries3.lategan@gmail.com 082 452 5171