Afrikaans / English

Direksie

Kranspoort Bestuur - Samestelling en Werksaamhede

Kranspoort word bestuur deur ‘n nie-winsgewende maatskappy, Kranspoort-eienaarskomitee NPC met ‘n eie direksie en vaste personeel onder ‘n Operasionele Bestuurder.

Kranspoort se direksie betaan uit 9 direkteure soos vereis in die maatskappy se  MOI (Memorandum van inlywing) wat hulle dienste en verantwoordelikhede gratis lewer. 

Die direkteure sien om na die bestuur van die maatskappy (Kranspoort Eienaarskomitee NPC) en aan elke direkteur is een of meer portefeuljes toegewys.

 Direkteure word  vir ‘n termyn van 3 jaar op ‘n Algemene Jaarvergadering verkies. ‘n Derde van die direkteure tree elke jaar uit, maar kan ook herverkies word.

 Die direkteure wys hulle eie voorsitter en onder-voorsiter aan.

 Direksievergaderings vind deesdae elke twee weke plaas en die direkteure maak groot erns daarvan om te sorg dat die maatskappy bestuur word deur streng finansiële dissipline, goeie beheer en bewese bestuursbeginsels . Hulle  aktiewe betrokkenheid en aanwending en oordraging van kennis aan permanente personeel, is ‘n groot aanwins vir die maatskappy.